کلیدهای میانبر وردپرس و صرفه جویی در وقت

کلیدهای میانبر وردپرس و صرفه جویی در وقت
آموزش کامپیوتر | کلیدهای میانبر وردپرس و صرفه جویی در وقت کلیدهای میانبر وردپرس گزینه ی مناسبی برای صرفه جویی در وقت، توسط انجام سریع نیازهایتان هستند. این میانبرها نوشتن را آسانتر و لذت بخش تر می کنند.
 

میانبرها را در دو دسته آورده ام. اول آن هایی که در محیط ویرایشگر HTML یا (HTML editor) کار می کنند و دوم میانبرهای مخصوص بخش بصری یا (Visual editor).

کلیدهای میانبر مربوط به بخش ویرایشگر HTML یا (HTML editor)

Blockquote: Alt+SHIFT+q
Bold: Alt+SHIFT+b
Code: Alt+SHIFT+c
Insert date/time: Alt+SHIFT+s
Insert IMG URL: ALT-SHIFT-m
Italics: Alt+SHIFT+i
Line Break: SHIFT+Enter
Link: Alt+SHIFT+a
List Item (li): Alt+SHIFT+l
Ordered List (ol): Alt+SHIFT+o
Publish the Post: Alt+SHIFT+p
Read More: Alt+SHIFT+t
Redo: CTRL+y
Strikethrough: Alt+SHIFT+d
Undo: CTRL+z
Unordered List (ul): Alt+SHIFT+u

کلیدهای میانبر مربوط به بخش ویرایشگر بصری یا (Visual editor)

Address: CTRL+9
Advanced Editor (Kitchen Sink): Alt+SHIFT+z
Align Center: Alt+SHIFT+c
Align Left: Alt+SHIFT+l
Align Right: Alt+SHIFT+r
Edit HTML: Alt+SHIFT+e
Format: CTRL+8
H1 Header: CTRL+1
H2 Header: CTRL+2
H3 Header: CTRL+3
H4 Header: CTRL+4
H5 Header: CTRL+5
H6 Header: CTRL+6
Paragraph: CTRL+7 چشمک

/ 0 نظر / 16 بازدید