ضرب المثل هایی از فرهنگ های مختلف دنیا

ضرب المثل هایی از فرهنگ های مختلف دنیا
نکته ها و پند ها | ضرب المثل هایی از فرهنگ های مختلف دنیا اگر خواهان امنیت هستی، عقل حکم می کند که راه دخالت دیگران را در امور خودت بر آن ها ببندی....
 

1- ضرب المثل جامایکایی

no call alligator long mouth till you pass him

قبل از آن که از رودخانه عبور کنی، به تمساح نگو “دهن گنده”.

[تفسیر: تا وقتی به کسی نیاز داری، او را تحمل کن و با او مدارا کن. ]

 

2 – ضرب المثل هاییتیایی

if you want your eggs hatched , sit them yourself

اگر می خواهی که جوجه هایت سر از تخم بیرون آورند، خودت روی تخم مرغ ها بخواب.

[تفسیر: اگر به دنبال آن هستی که کارت را به بهترین شکل انجام دهی، آن را به شخص دیگری غیر از خودت مسپار.]

 

3 – ضرب المثل لاتین

a silly rabbit have three opening to its den

یک خرگوش احمق، برای لانه ی خود سه ورودی تعبیه می کند.

[تفسیر: اگر خواهان امنیت هستی، عقل حکم می کند که راه دخالت دیگران را در امور خودت بر آن ها ببندی]

 

4 – ضرب المثلی از شمال آفریقا

Every beetle is a gazelle in the eyes of its mother

هر سوسکی از دید مادرش به زیبایی غزال است.

معادل فارسی: اگر در دیده ی مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی.

 

5 – ضرب المثل روسی

An empty barrel makes greatest sound

بشکه ی خالی بلندترین صدا را ایجاد می کند.

[تفسیر: هیاهو و ادعای بسیار نشان از میان تهی بودن دارد.]

 

6 – ضرب المثل اسپانیایی

after all , to make a beautiful omelet you have to break an egg

برای پختن یک املت خوشمزه، حداقل باید یک تخم مرغ شکست.

[تفسیر: بدون صرف هزینه، به نتیجه ی مطلوب دست نخواهی یافت]

معادل فارسی: بی مایه فطیر است.

 

7 – ضرب المثل روسی

all are not good cooks who carry long knives

هر که چاقوی بزرگی در دست دارد، لزوما" آشپز ماهری نیست.

[تفسیر: دسترسی به امکانات مطلوب ضامن موفقیت نیست]

معادل فارسی: به عمل کار برآید.

/ 0 نظر / 23 بازدید