دانستنی هایی در مورد زبان

دانستنی هایی در مورد زبان
دانستنی ها | دانستنی هایی در مورد زبان آیا می دانستید Was it a car or a cat I saw (آن که دیدم اتومبیل بود یا گربه) تنها جمله انگلیسی است که اگر از آخر به اول خوانده شود هم به همین ترتیب تلفظ می شود و همین معنی را دارد. WASITACARORACATISAW
 

1- واژه Good bye از God by به معنای God with you (خدا به همراهت) آمده است.
2- در ضرب المثل The quick brown fox jumps over a lazy dog (روباه قهوه ای فرز، روی دوش سگ تنبل می پرد) از کلیه حروف الفبای انگلیسی استفاده شده است.
3- Go (برو) کوچکترین جمله دارای معنای کامل در زبان انگلیسی به شمار می رود.
4- حاکمان قدیم برای راحت شدن از شر برخی افراد نزدیک خود، بدون کشتن آنها به طور مستقیم، دستور به آتش کشیدن خانه های آنان را صادر می کردند. واژه fire someone (اخراج کردن کسی) نیز از همین جا آمده است.
5- نام onion (پیاز) در انگلیسی از واژه لاتین Union (به معنی مروارید بزرگ) گرفته شده است.
6- امروز بیش از 41806 زبان زنده (دارای کاربر) در دنیا وجود دارد.
7- الفبای زبان هاوایی 12 حرف دارد.
8- تا قرن 15، زبان فاقد علائم نگارشی (نقطه، ویرگول و ...) بود.
9- واژه Set در انگلیسی بیش از هر واژه دیگر در این زبان، معنی دارد.
10- واژه News (اخبار) در انگلیسی از حروف اول چهار جهت اصلی (North, East, West, South) گرفته شده است.
11- واژه ژیمناستیک از واژه یونانی Gymnazein به معنای ورزش با تن برهنه، گرفته شده است.
12- تنها واژه انگلیسی متشکل از 15 حرف و بدون تکرار حروف، واژه Uncopywrightable (غیر قابل کپی کردن) است.
13- نام Wendy در فرهنگ انگلیسی از کتاب پیتر پن (Peter Pan) گرفته شده است.
14- بیشترین حرف مورد استفاده در نگارش انگلیسی حرف E و کمترین حرف مورد استفاده Q است.چشمک

 
/ 0 نظر / 21 بازدید