چرا آب اقیانوس شور است؟

چرا آب اقیانوس شور است؟
دانستنی ها |  چرا آب اقیانوس شور است؟ گه گاه برای ما معمایی درباره ی زمین پیش می آید که برای حل آن دچار حیرت می شویم. اینکه چگونه در آب اقیانوس ها نمک وجود دارد، یکی از همین معما هاست.
 

راستی چگونه نمک وارد اقیانوس ها شده ؟ پاسخ خیلی ساده ی این سوال آنست که اصلا کسی نمی داند نمک چگونه به اقیانوس ها راه یافته است!

البته این را می دانیم که نمک چیزی است که در آب حل می شود و بدینگونه همراه با آب باران، به داخل اقیانوس جریان می یابد. یعنی نمکی که بر سطح زمین است پیوسته با آب باران حل شده، وارد اقیانوس می شود. با این وصف نمی دانیم آیا همین موضوع کافی است که پاسخگوی آن همه نمک فراوانی باشد که در اقیانوس ها وجود دارد؟

اگر روزی همه ی اقیانوسها یک باره بخشکند ، مقدارنمکی که برجای می ماند برای ساختن دیواری بزرگ، به ارتفاع 290 کیلومتر و کلفتی 1.5 کیلومتر ، کافی خواهد بود. اما طول این دیوار آنقدر زیاد خواهد بود که می تواند از روی خط استوا، یکباره به دور زمین امتداد یابد.

به گفته ی دیگر، اگر اقیانوسها بخشکند سنگ نمکی که در این هنگام به دست می آید پانزده برابر وسعت قاره ی اروپا خواهد بود.

نمک معمولی که ما بکار می بریم از آب دریا یا دریاچه ها و یا چشمه های نمکین و یا از کانی های نمک به دست می آید.

غلظت نمک آب دریا حدود 3 تا 3.5 درصد متغیر است.

دریاهای بسته، مانند دریای مدیترانه و دریای سرخ، نمک بیشتری نسبت به دریاهای آزاد دارند.

بحرالمیت که منطقه ای به وسعت 547 کیلومتر مربع را فراگرفته حدود 11600000000 تن نمک در بر دارد.

به طور متوسط یک گالن آب دریا حدود 113 گرم نمک دارد.

بسترهای نمک طعام که در نواحی پراکنده ی جهان است همه در آغاز، یعنی میلیون ها سال پیش، به وسیله ی تبخیر آب دریا بوجود آمدند.

برای آنکه نمک طعام به دست آید لازم است حدود 0.9 حجم آب دریا بخار شود. از این رو دانشمندان عقیده دارند که طبقات کلفت سنگهای نمک که اکنون یافت می شود، در جاهایی است که روزگاری دریای بسته می بودند. چون اینگونه دریاها اگر آب تازه به درونشان ریخته نشوند، زود تر تبخیر می شوند.

پس بدینگونه بود که معدنهای نمک طعام در دنیا بوجود آمد.

متداول ترین نمکی که ما می شناسیم همان نمک طعام است. برای این کار روش معمول اینست که چاه هایی به سوی بستر های نمک حفر می شود. آنگاه آب خالص را به وسیله ی لوله به درون آنها می ریزند، این آب، نمک را حل می کند و سپس به وسیله ی لوله ی دیگر با فشار به سطح بالا آورده می شود.چشمک

 
/ 0 نظر / 43 بازدید